Bộ môn Giải tích

31/12/2007

We Wish You Happy New Year 2008

Filed under: Không toán học, Vui chơi — Ngô Quốc Anh @ 22:48

Advertisements

We Wish You a Merry Christmas

Filed under: Không toán học, Vui chơi — Ngô Quốc Anh @ 22:47

BMGT liên hoan cuối năm 2007

Filed under: Không toán học, Vui chơi — Ngô Quốc Anh @ 13:55

Liên hoan Bộ môn Giải tích cuối năm 2007, ngày 31/12/2007. (more…)

28/12/2007

Em vừa bảo vệ ThS

Filed under: Không toán học, Phim ảnh, Toán học — Ngô Quốc Anh @ 01:15

Lễ bảo vệ Luận văn Thạc sĩ của Ngô Quốc Anh.

(more…)

25/12/2007

Joyeux Noel à tous. Santé, bonheur et prospérité.

Filed under: Không toán học, Phim ảnh, Vui chơi — doanchi @ 05:37

Meilleurs Souhaits de Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année

(more…)

19/12/2007

Đàn đúm 09/12..

Filed under: Không toán học, Phim ảnh, Vui chơi — Ngô Quốc Anh @ 02:02

Cái quán này trên đường Trần Duy Hưng (gần Big-C)..

Nhớ tính thêm người chụp ảnh nữa nhé :P.

01/12/2007

8->

Filed under: Không toán học, Phim ảnh — Ngô Quốc Anh @ 17:46

Hê hê…

Blog tại WordPress.com.