Bộ môn Giải tích

05/04/2008

Bầu CNBM mới…

Filed under: Không toán học — Ngô Quốc Anh @ 22:04

https://i1.wp.com/img262.imageshack.us/img262/446/65886163ey7.jpg

https://i2.wp.com/img519.imageshack.us/img519/4708/29984251jg3.jpg

https://i2.wp.com/img262.imageshack.us/img262/1947/33703140xz7.jpg

https://i2.wp.com/img262.imageshack.us/img262/2079/45615063jt0.jpg

https://i0.wp.com/img262.imageshack.us/img262/8338/33876275iq9.jpg

https://i2.wp.com/img262.imageshack.us/img262/7605/29389788rp0.jpg

https://i0.wp.com/img364.imageshack.us/img364/4548/39893652fq8.jpg

Chiều thứ năm 03/04/2008…

Advertisements

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.