Bộ môn Giải tích

11/09/2008

Mathworks Matlab R2008a DVD

Filed under: Không toán học, Tra cứu, Trao đổi — Ngô Quốc Anh @ 22:08

MATLAB is a high-level technical computing language and interactive environment for algorithm development, data visualization, data analysis, and numeric computation. Using MATLAB, you can solve technical computing problems faster than with traditional programming languages, such as C, C++, and Fortran.

You can use MATLAB in a wide range of applications, including signal and image processing, communications, control design, test and measurement, financial modeling and analysis, and computational biology. Add-on toolboxes (collections of special-purpose MATLAB functions, available separately) extend the MATLAB environment to solve particular classes of problems in these application areas.

MATLAB provides a number of features for documenting and sharing your work. You can integrate your MATLAB code with other languages and applications, and distribute your MATLAB algorithms and applications.

http://rapidshare.com/users/LTDGMP
Pass=www.softwar3z.cpm
Advertisements

09/09/2008

Chúc mừng năm học mới

Filed under: Toán học, Trao đổi, Vui chơi — doanchi @ 20:48

Năm học mới 2008-2009 đã bắt đầu. Anh em cán bộ trẻ BMGT xin chúc các thày cô và các bạn sinh viên có một năm học thành công và luôn mạnh khỏe.

Anh em mình cũng phải chúc nhau như thế chứ nhỉ. Chúc cho bộ môn luôn phát triển.

01/09/2008

…@vnu.vn

Filed under: Không toán học, Trao đổi — Ngô Quốc Anh @ 22:29

Mời anh em login từ http://mail.vnu.vn/ để kiểm tra. Nghe quảng cáo web-mail này tiến bộ lắm.

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.