Bộ môn Giải tích

28/11/2008

Mathematica 7

Filed under: Không toán học, Tra cứu, Trao đổi — Ngô Quốc Anh @ 18:09

Wolfram Mathematica 7--Compute--Develop--Deploy

Following closely on the dramatic reinvention of Mathematica in 2007, Mathematica 7 continues the momentum of innovation to deliver an array of new capabilities, greatly extending the state of the art in many areas, and bringing a dozen major new application fields into the integrated framework of Mathematica.

Homepage – http://www.wolfram.com/products/mathematica/newin7

http://rapidshare.com/files/172367522/Mathematica_7.0.0_Linux.part1.rar
http://rapidshare.com/files/172366075/Mathematica_7.0.0_Linux.part2.rar
http://rapidshare.com/files/172367582/Mathematica_7.0.0_Linux.part3.rar
http://rapidshare.com/files/172367665/Mathematica_7.0.0_Linux.part4.rar

http://rapidshare.com/files/172173196/Mathematica_7.0.0_Mac_OS_X.part1.rar
http://rapidshare.com/files/172174968/Mathematica_7.0.0_Mac_OS_X.part2.rar
http://rapidshare.com/files/172175051/Mathematica_7.0.0_Mac_OS_X.part3.rar
http://rapidshare.com/files/172175090/Mathematica_7.0.0_Mac_OS_X.part4.rar

http://rapidshare.com/files/172215760/Mathematica_7.0.0_Solaris.part1.rar
http://rapidshare.com/files/172216284/Mathematica_7.0.0_Solaris.part2.rar
http://rapidshare.com/files/172216925/Mathematica_7.0.0_Solaris.part3.rar
http://rapidshare.com/files/172216998/Mathematica_7.0.0_Solaris.part4.rar

http://rapidshare.com/files/172339954/Mathematica_7.0.0_Windows.part1.rar
http://rapidshare.com/files/172340183/Mathematica_7.0.0_Windows.part2.rar
http://rapidshare.com/files/172340233/Mathematica_7.0.0_Windows.part3.rar

http://rapidshare.com/files/171594319/KeyGen_EDGE.rar

http://sitelic.colorado.edu/mathematica/download/win/
Advertisements

17/11/2008

Trân trọng chúc mừng các thầy BMGT được phong tặng danh hiệu NGND, NGƯT

Filed under: Không toán học, Trao đổi — Ngô Quốc Anh @ 19:27

Nhà giáo trường ĐHKHTN được phong tặng danh hiệu NGND, NGƯT

Ngày 17/11/2008, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1641/QĐ – CTN về việc phong tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2008. Trong đợt phong tặng lần này, Trường ĐHKHTN có 10 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 31 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Trước đó, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 31/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 27 tháng 9 năm 2008 Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT cấp Nhà nước đã họp phiên toàn thể để thảo luận, xem xét và tiến hành bỏ phiếu tán thành các nhà giáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ mười năm 2008.

Kết quả:

 • Số hồ sơ Nhà giáo nhân dân: 106 hồ sơ (trong đó diện đặc cách 51 hồ sơ).
 • Số hồ sơ Nhà giáo ưu tú: 834 hồ sơ (trong đó diện đặc cách 77 hồ sơ và 01 hồ sơ đề nghị truy tặng đó là GS.TS Dương Thiệu Tống sinh năm 1925, nguyên giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học thành phố Hồ Chí Minh từ trần ngày 03 tháng 9 năm 2008)

Ngày 30 tháng 10 năm 2008, Phó Thủ tướng- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước đã ký Tờ trình số 533/TTr-BGDĐT đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ mười năm 2008.

a) Danh sách các nhà giáo trường ĐHKHTN trong số 106 nhà giáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân:

 1. GS.TS Phạm Kỳ Anh, Giám đốc Trung tâm tính toán hiệu năng cao, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 2. GS.TS Đặng Ứng Vận, Giảng viên cao cấp khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 3. GS.TS Ngô Thị Thuận, nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 4. GS Đàm Trung Đồn, nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 5. GS.TS Nguyễn Trọng Uyển, nguyên Giảng viên cao cấp, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 6. GS.TS Trần Văn Nhân, nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 7. GS.TS Đinh Văn Hoàng, nguyên Chủ nhiệm bộ môn, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

NGND. DIỆN ĐẶC CÁCH

 1. PGS.TS Phan Đức Chính, nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 2. GS.TS Phạm Ngọc Thao, nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 3. GS.TS Nguyễn Thừa Hợp, nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

b) Danh sách các nhà giáo trường ĐHKHTN trong số 834 nhà giáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (trong đó có 01 truy tặng):

 1. GS.TS Nguyễn Cao Huần, Chủ nhiệm khoa Địa lý, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 2. PGS.TS Lưu Văn Bôi, Chủ nhiệm khoa Hoá học trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 3. GS.TS Nguyễn Nghĩa Thìn, Giảng viên cao cấp khoa Sinh học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 4. PGS.TS Tạ Đình Cảnh, Chủ nhiệm bộ môn Vật lý Chất rắn, khoa Vật lý, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 5. GS.TS Đỗ Ngọc Liên, Giảng viên cao cấp khoa Sinh học, trường ĐH Khoa học tự nhiên
 6. GS.TS Đặng Hùng Thắng, Giảng viên cao cấp khoa Toán-Cơ-Tin học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 7. PGS.TS Hoàng Quốc Toàn, Giảng viên chính khoa Toán-Cơ-Tin học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 8. PGS.TS Nguyễn Xuân Trung, Giảng viên chính khoa Hoá học trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 9. PGS.TS Nguyễn Đình Bảng, Trưởng phòng Thí nghiệm khoa Hóa học trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 10. PGS.TS Đào Hữu Hồ, Giảng viên chính khoa Toán-Cơ-Tin học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 11. PGS.TS Hoa Hữu Thu, Giảng viên chính khoa Hoá học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 12. PGS.TS Chu Văn Ngợi, Chủ nhiệm khoa Địa chất, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 13. PGS.TS Phạm Văn Huấn, Phó Chủ nhiệm khoa Khí tượng-Thuỷ văn-Hải dương học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 14. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giảng viên chính khối chuyên THPT khoa Toán-Cơ-Tin học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 15. GS.TS Nguyễn Thế Hoàn, Nguyên Giảng viên cao cấp khoa Toán-Cơ-Tin học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 16. PGS.TS Nguyễn Thuỷ Thanh, Nguyên giảng viên cao cấp khoa Toán-Cơ-Tin học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 17. GS.TS Ngô Duy Cường, Nguyên Giảng viên cao cấp, khoa Hoá học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 18. PGS.TS Trần Huy Hổ, Nguyên Phó Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 19. PGS.TS Trần Trọng Huệ, Nguyên Giảng viên chính khoa Toán-Cơ-Tin học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 20. GS.TS Lâm Ngọc Thiềm, Nguyên Giảng viên cao cấp khoa Hoá học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 21. GS.TS Phan Văn Tường, Nguyên Giảng viên cao cấp khoa Hoá học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 22. PGS.TS Nguyễn Hữu Ngự, Nguyên Giảng viên chính, khoa Toán-Cơ-Tin học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 23. GS.TS Đào Đình Bắc, Nguyên Giảng viên cao cấp khoa Địa lý, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 24. PGS.TS Nguyễn Như Hiền, Nguyên Giảng viên chính khoa Sinh học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 25. GS.TS Nguyễn Quý Hỷ, Nguyên Giảng viên cao cấp khoa Toán-Cơ-Tin học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 26. PGS.TS Hoàng Đức Nguyên, Nguyên Giảng viên chính, khoa Toán-Cơ-Tin học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 27. PGS.TS Lê Đình Thịnh, Nguyên Giảng viên chính khoa Toán-Cơ-Tin học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 28. PGS.TS Trịnh Xuân Sén, Nguyên Giảng viên cao cấp khoa Hoá học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên

NGUT. DIỆN ĐẶC CÁCH

 1. GS.TS Hoàng Hữu Như, Nguyên Giảng viên cao cấp khoa Toán-Cơ-Tin học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 2. GS.TS Đào Đình Thức, Nguyên Giảng viên cao cấp khoa Hoá học, trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 3. Ông Nguyễn Công Thuý, Nguyên Giảng viên khoa Toán-Cơ-Tin học trường ĐH Tổng hợp Hà Nội


Nguồn: Thông báo số 558/TB-BGDĐT, ngày 06 tháng 11 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (moet.edu.vn)

09/11/2008

Michael Struwe – Variational Methods, 4th edt 2008

Filed under: Không định dạng — Ngô Quốc Anh @ 19:54

https://i0.wp.com/ecx.images-amazon.com/images/I/31B9u8PJJXL._SS500_.jpg

Preface to the Fourth Edition

Almost twenty years after conception of the first edition, it was a challenge to prepare an updated version of this text on the Calculus of Variations. The field has truely advanced dramatically since that time, to an extent that I find it impossible to give a comprehensive account of all the many important developments that have occurred since the last edition appeared. Fortunately, an excellent overview of the most significant results, with a focus on functional analytic and Morse theoretical aspects of the Calculus of Variations, can be found in the recent survey paper by Ekeland-Ghoussoub. I therefore have only added new material directly related to the themes originally covered.

Even with this restriction, a selection had to be made. In view of the fact that flow methods are merging as the natural tool for studying variational problems in the field of Geometric Analysis, an emphasis was placed on advances in this domain. In particular, the present edition includes the proof for the convergence of the Yamabe flow on an arbitrary closed manifold of dimension 3 ≤ m ≤ 5 for initial data allowing at most single-point blow-up. Moreover, we give a detailed treatment of the phenomenon of blow-up and discuss the newly discovered results for backward bubbling in the heat flow for harmonic maps of surfaces.

Aside from these more significant additions, a number of smaller changes have been made throughout the text, thereby taking care not to spoil the freshness of the original presentation. References have been updated, whenever possible, and several mistakes that had survived the past revisions have now been eliminated. I would like to thank Silvia Cingolani, Irene Fonseca, Emmanuel Hebey, and Maximilian Schultz for helpful comments in this regard. Moreover, I am indebted to Gilles Angelsberg, Ruben Jakob, Reto Muller, and Melanie Rupflin, for carefully proof-reading the new material.

Cuốn này có file pdf (anh em BMGT nên in bản mới này để đọc).

04/11/2008

Thầy Xoa nghỉ hưu..

Filed under: Không toán học, Phim ảnh, Trao đổi, Vui chơi — Ngô Quốc Anh @ 14:50

thayxoanghihuu

Đây là toàn bộ ảnh buổi liên hoan Bộ môn kỷ niệm thầy Xoa nghỉ hưu:

Chế độ Slideshow:
http://picasaweb.google.com/anhbmgt/ThayXoaNghiHuu#slideshow/5264457459662134818

Chế độ bình thường:
http://picasaweb.google.com/anhbmgt/ThayXoaNghiHuu#

Blog tại WordPress.com.