Bộ môn Giải tích

04/06/2007

Đề thi kết thúc học kỳ II (2006-2007) – Giải tích IV

Filed under: Giải tích toán học, Toán học, Trao đổi — doanchi @ 07:01

Đối tượng: Sinh viên K51 Toán học, Toán tin ứng dụng, Sư phạm

Thời gian: 120 phút.

(more…)

Advertisements

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.